Nasze biuro

Podstawowe informacje:

  • posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
  • jesteśmy zlokalizowani w Śródmieściu Gniezna - naprzeciwko wjazdu do parkingu podziemnego pod targowiskiem (pierwsze 0,5h parking darmowy)
  • jesteśmy w pełni skomputeryzowani, posiadamy licencje programów m.in InsERT nexo PRO, co umożliwia klientowi dostęp do danych księgowych ONLINE!

Księgowość:

Biuro TwojKsiegowy.pro świadczy usługi w zakresie:
- pomocy w wyborze formy opodatkowania, zakładanie firmy lub rejestracja spółki.
- prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych
- prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
- prowadzenia ewidencji ryczałtowych
- prowadzenia ewidencji VAT

W ramach obsługi księgowej m.in. prowadzimy ewidencję wyposażenia, sporządzamy plany amortyzacji środków trwałych, sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe.

Kadry  i płace:

Biuro TwojKsiegowy.pro świadczy usługi w zakresie:
- prowadzenia ewidencji pracowników
- ewidencjonowania urlopów
- naliczania wynagrodzeń
- sporządzania raportów imiennych osób ubezpieczonych
- sporządzania miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS
- sporządzania rocznych zeznań rocznych pracowników

 

Istnieje możliwość prowadzenia obsługi księgowej online!

By dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami!

google logo